Ontwerp van elektronica

Het maken van een ontwerp voor elektronica verdeelt zich in een aantal stappen:

  • Als eerste moeten de requirements bepaald en vast gelegd worden. Hierin worden de randvoorwaarden vastgelegd. Dit kan eenvoudig zijn zoals afmetingen, voedingspanning en functie tot aan volledige beschrijving van alle in- en uitgangen.
  • Het principe ontwerp, waarin blokschematisch de werking van board of systeem wordt omschreven.
  • Het ontwerp zelf, hierin wordt tot op detail een schema getekend. Hierin worden de te gebruiken componenten vastgelegd, wat eventueel met simulatie ondersteund wordt.
  • Als laatste volgt het ontwerp van het printed circuit board zelf, waarbij afhankelijk van de complexiteit meerdere lagen toegepast kunnen worden.
  • Na deze stappen kunnen de productiefile’s gegenereerd worden en één of meerdere proto’s besteld worden.

MY-Engineering kan voor u één of meerdere stappen uitvoeren, alsmede van advies dienen, om tot een goed ontwerp van elektronica te komen.


Lees hier meer over de productie begeleiding die ik voor u uit handen kan nemen.