Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.my-engineering.nl) zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

MY-Engineering streeft erna op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat MY-Engineering niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MY-Engineering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen MY-Engineering en de gebruiker van de website ontstaan

E-mail 

MY-Engineering garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met MY-Engineering te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. MY-Engineering heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. MY-Engineering aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van MY-Engineering zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd  of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat MY-Engineering daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.